ES CONVOCA EL II PREMI D'ASSAIG FRANCESC FERRER I GIRONÈS.
24/07/2006


La Busca Edicions convoca el II Premi d'assaig Francesc Ferrer i Gironès amb noves bases.

BASES


1- Els treballs d’Assaig hauran de ser inèdits, redactats en llengua catalana i tractaran temes com la problemàtica lingüística, estudis històrics, teoria o pràctica política, el fenomen de la immigració, etcètera.
Caldrà que els estudis es refereixin a l’àmbit dels països de parla catalana.

2- L’extensió serà de 100 a 120 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara i a doble espai en format de lletra tipus times 12.

3- Se n’hauran de presentar cinc còpies impreses amb el corresponent suport informàtic (Word), trameses a La Busca edicions, s.l., carrer Castellterçol número 3, 08023 Barcelona abans del dia 31 de març del 2007. La busca edicions no es compromet a tornar els exemplars als participants.

4- L’obra guanyadora serà publicada per La Busca edicions.

5- El premi tindrà una dotació de sis mil euros, a compte dels drets d’autor.

6- El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Si el Jurat constata que cap de les obres presentades no té prou qualitat podrà declarar-lo desert, però no podrà ésser dividit. També, a criteri del Jurat, hi podrà haver una obra finalista; el premi d’aquesta obra serà la seva publicació per La Busca edicions.

7- El fet de participar en aquest premi implica l’acceptació de les bases.

8- El Jurat serà format per les persones següents (per ordre alfabètic): Ignasi P. Ferré i Serra, Pedro Morón de la Fuente, Víctor Pallàs i Arisa, Maria-Lluïsa Pazos i Noguera, Jaume Sobrequès i Calicó.

9- El premi es lliurarà la primera quinzena del mes de juny del 2007, en el marc del Museu d’Història de Catalunya, en el decurs d’un sopar, on es farà públic el veredicte del Jurat. El dia i l’hora es comunicaran amb prou temps.Aquesta notícia ha rebut 2229 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>