PREMI NACIONAL D'ASSAIG
FRANCESC FERRER I GIRONÈS
2009
17/03/2009


El mes de juny de 2005 l’editorial
La Busca edicions instituí el
PREMI NACIONAL D’ASSAIG
FRANCESC FERRER I GIRONÈS
El premi és lliurà el dia 29 de juny de 2006 en
el marc del Museu d’Història de Catalunya
(Barcelona). L’obra guanyadora fou: La
paraula contra el mur, de Víctor Alexandre.
Hi hagué una obra finalista: Per un catalanisme
liberal progressista, de Bernat Joan.
El 2007, la segona edició, es lliurà el dia 7 de
juliol també en el marc del Museu d’Història
de Catalunya. L’obra guanyadora fou Un
viatge atípic, de Bernat Joan.
Hi hagué una obra finalista: L’espai nacionalista
a Catalunya, de Damià del Clot i Trias
El 2008, la tercera edició, es lliurà a Girona el
dia 13 de juny en el marc de la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona. L’obra
guanyadora fou Emmordassats i complaguts
(La guerra de Successió que no ens contem), de
Jordi Mata
Hi hagué dues obres finalistes: L’Ajuntament
explicat a les meves filles, de David Pujol i
Fabrelles, i La qüestió obrera i el caràcter
català (1868–1914), d’Albert Esteruelas i
Teixidó
El 2009, l’acte de lliurament del PREMI, en
quarta edició, tindrà lloc a l’Auditori de
Girona el dia 22 de maig a les nou del vespre
en el marc del sopar de l’ADAC.
Les bases del premi us les incloem tot seguit.
Molt atentament,
La Busca edicions


BASES
1 Els treballs d’assaig hauran de ser inèdits,
redactats en llengua catalana i tractaran temes
com la problemàtica lingüística, estudis històrics,
teoria o pràctica política, el fenomen de
la immigració, etcètera. Caldrà que els estudis
es refereixin a l’àmbit dels països de parla catalana.
2 L’extensió serà de 100 a 120 fulls, (DIN A-4),
escrits per una sola cara i a doble espai en format
de la lletra tipus times 12.
3 Se n’hauran de presentar cinc còpies impreses
amb el corresponent suport informàtic (Word),
trameses a La Busca edicions s.l., carrer Castellterçol
número 3, 08023 Barcelona, abans
del dia 3 d’abril de 2009. L’editorial no es
compromet a tornar els treballs presentats.
4 L’obra guanyadora serà publicada per La Busca
edicions i es presentarà un cop fet públic el
veredicte.
5 El premi tindrà una dotació de sis mil euros
(6.000 Euros), a compte dels drets d’autor.
6 El veredicte del jurat serà inapel•lable. Si el
jurat constata que cap de les obres presentades
no té prou qualitat podrà declarar-lo desert,
però no podrà ésser dividit.
7 El fet de participar en aquest premi implica
l’acceptació de les bases.
8 El jurat serà format per les persones següents
(per orde alfabètic): Ignasi P. Ferré i Serra,
Pedro Morón de la Fuente, Víctor Pallàs i
Arisa, Maria-Lluïsa Pazos i Noguera, Jaume
Sobrequès i Callicó.
9 El lliurament del premi es farà el dia 22 de
maig de 2009 a les 9 del vespre a l'Auditori de Girona,
en el marc dels sopar dels premis de L'ADAC.Aquesta notícia ha rebut 1575 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>