PER REFLEXIONAR
05/08/2010


" És de gran importància remarcar l’honradesa que es té entre el que es pensa, el que es predica, i el que en realitat es fa."


Estimat elector:
Francesc Ferrer i Gironès .- 2003

L’HONESTEDAT


Ara torna a venir una nova etapa electoral i es moment per reflexionar sobre l’actitud que cada elector ha d’adoptar davant de la tria que ens ofereixen les diverses candidatures que es presenten. En aquest moment de reflexió no voldria pas deixar-vos de dir que una de les principals i més important condició que cal esbrinar de cada candidat és la seva honestedat.

En política honestedat no és pas el que se’n parla en llenguatge religiós. En la vida política l’honestedat seria més aviat el capteniment que cada polític té en relació amb els afers públics. En primer lloc seria la integritat en relació a la seva ideologia. Ja us vaig dir que tothom en tenia d’ideologia, però aquí voldria ressaltar la ideologia com a fita, com a ideal, com a horitzó en la vida social. És de gran importància remarcar l’honradesa que es té entre el que es pensa, el que es predica, i el que en realitat es fa.

Un altre punt important és la civilitat que es practica en l’administració dels afers públics i la gestió dels cabals de les institucions. Entenc per civilitat la pràctica dels valors democràtics i dels principis d’honradesa i diligència. Honradesa i diligència en l’administració de tots aquells recursos que són de propietat pública.

També cal mirar amb cura les promeses que fan els candidats. Ciceró va recomanar al seu germà-candidat que “allò del que no siguis capaç de fer, et negues a fer-ho, o no t’hi neguis”. La primera cosa és propi d’un home bo, i la segona, és d’un bon candidat.”. Tanmateix, nosaltres anem a la recerca de l’home bo.

Segurament hi ha moltes més coses, però aquestes serien unes de les principals,


Aquesta notícia ha rebut 1304 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>