TREBALLANT DES DE L’ÓMNIUM CULTURAL

Quan calgué organitzar a Girona una delegació d’Ómnium Cultural, en Ferrer hi va ser. La delegació del Gironès va néixer a principis del 1972 i el 22 de setembre es va votar la primera junta, amb en Ferrer de president. No va ser fàcil legalitzar aquesta delegació. Girona, Olot i Figueres no varen aconseguir el vist-i-plau del governador civil, Victorino Anguera Samsó, el qual acceptava i tolerava el seu funcionament “sempre i quan no es facin activitats que anessin contra la unitat d’Espanya”. A Girona, l’Òmnium funcionava sota l’ombra protectora del Cercle Artístic, que semblava especialitzat en aquesta mena d’operacions semilegals. L’activitat de l’Òmnium a Girona va fer conèixer el català a mestres i impressors en primer lloc, ben aviat a tothom. Es va organitzar classes als locals de l’entitat, però especialment es van subvencionar les classes de llengua catalana que es feien a les escoles, als instituts, al seminari,... Al cap de tres anys, a Girona rebien com a mínim una hora setmanal de català el 63 per cent dels alumnes. Al mateix temps s’organitzaven les classes i els exàmens per a la formació i titulació dels professors de català que havien de permetre després que la llengua escrita s’estengués com una taca d’oli per les comarques. Es comença pel començament, per poder fer bona feina. Després vindran els cursos per correspondència amb la col·laboració de l’Ajuntament i moltes més altres activitats. Però la base era ferma. La delegació d’Òmnium a Girona no es va poder legalitzar fins que el dictador va ser mort. Curiosament, el ministre de Governació que l’autoritzà va ser Fraga Iribarne. El governador ja havia canviat. Ara es deia Daniel Regalado Aznar i va presidir, el 30 de gener de 76, la Comissió Provincial d’Ensenyament del Català, a la qual s’hi van incorporar el catedràtic Josep Pallach i Carolà, en representació de l’I.C.E. i el mateix Francesc Ferrer, com organitzador de la xarxa de cursos arreu de les comarques i com a president d’Òmnium Cultural de Girona.

| << Anterior | Inici | Següent >> |