Tecnologia (Dimarts, 15-XI-2005)
15/11/2005
Marx en estudiar l’evolució social i en especial la lluita de classes, va examinar la transformació de la societat a partir de diferents paràmetres, entre els quals hi posava els canvis tecnològics. En aquell moment els canvis tecnològics encara ningú no els havia computat com un element de progrés. La societat estava immersa encara en la filosofia i la política.

Possiblement l’experiència dels canvis tecnològics haguts fins aquell moment el podien haver instruït, però tampoc no eren pas tan determinants com ho poden ser avui. La màquina de vapor (1767), Era del vaixells de vapor (1802), Primera expansió química (1825), inici de l’era del ferrocarril (1826), Teler self-acting (1825), Telegrafia de Morse (1844). Caldria esperar l’auge de l’acer(1856) i l’era del petroli (1859).

En el nostre temps hem pogut observar com la tècnica ha estat un element d’importància decisiva en la producció, la qual cosa ha fet canviar les relacions de treball, i ha alterat de forma substancial l’economia en tots els seus aspectes socials. Els canvis tecnològics ens han fet a tots diferents i ens han globalitzat l’economia mundial. Les relacions entre el capital i el treball també han canviat, però potser en alguns casos l’excessiva tecnificació de la producció ha comportat un perjudici pels treballadors, malgrat que les condicions laborals hagin millorat. Els canvis tecnològics tanmateix són un element a tenir en compte en les relacions de treball.
Aquesta notícia ha rebut 1770 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de bitacola]   Següent >>