Aurelio Arteta (Dijous, 17-XI-2005)
18/11/2005
Al diari “El Pais” d’avui he llegit un article d’un professor de la universitat del País Basc que jo no n’havia sentit a parlar mai, i tampoc com es natural no li havia llegit mai cap article. Ell es catedràtic de “Filosofia Moral i Política”. Carai, carai, ell ensenya filosofia moral i política. D’entrada podríem pensar que es un home neutral, objectiu, i científic. Doncs no. És un total catedràtic lliurat a l’esbiaixada posició de l’espanyolisme nacionalista. He mirat que havia fet i es especialista en palesar que els bascos que estimen la seva pàtria son una colla d’indocumentats, antidemocràtics, i perillosos ciutadans que no confonen la nació i la pàtria d’ells amb la de l’Aurelio que és Espanya. Per tot això ha col·laborat amb l’associació “Basta Ya”.

He quedat sobtat en llegir l’article d’aquest catedràtic que ha titulat “Lecciones Catalanas”. Pel títol de primer he pensat que volia explicar que el parlament de Catalunya havia demostrat paradigmàticament el seu tarannà democràtic en votar el 90% dels diputats a favor d’un text legal que ha estat negociat, pactat, i acordat. Doncs no, tot això és una lliçó catalana a l’inversa. Un cop examinada la filosofia del catedràtic hom pot comprendre com al món hi ha violència i guerres i de la manera que se’n afavoreix el seu caliu. Les seves teories son totalitàries, perquè només admet la seva veritat, sense comprendre ni admetre les opinions dels altres. Ensenyant la filosofia moral i política podia ser un home de consens, de pacte, i de convivència. Doncs es totalment a la inversa.

No sé quin dret pot tenir aquest catedràtic a insultar als catalans. Però afirma que tot i la majoria més que absoluta dels diputats catalans repugna i posa en dubte que “lo mayoritario” pugui ésser “lo democrático”. Alça manela!. I sabeu perquè la majoria democràtica no es pot donar acordat democràticament?. Doncs simplement perquè règims autoritaris, com el franquista, el nazi i el soviètic, en el seu inici varen disposar de majories majoritàries que els varen refrendar. I en conseqüència, a Catalunya també pot arribar a aquest sistema dictatorial. Aquesta és la seva filosofia.

Una altra filosofia del catedràtic del “Basta Ya” és que la majoria en general és “desinformada, manipulada, temerosa o indiferente” i per tant no es mereix que se la pugui considerar democràtica. Ell tot això ho diu per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que malgrat haver estat aprovat per majoria, només ho ha estat tècnicament, però no ho ha estat moralment, atès que les majories no tenen informació suficient. Pel que sembla, el Sr. Catedràtic aquest problema no el veu a la Constitució Espanyola del 1978, ni a les lleis que per majoria han estat aprovades al Congrés de Diputats. Tota aquesta filosofia moral només la palpa, la troba, la sent, i la nota entre els membres del Parlament de Catalunya.

La filosofia d’aquests individus es que ens volen imposar la seva llibertat. Ens volen inculcar la seva nació, i no cal dir, ens volen arranar la nostra cultura. I tot això, per la filosòfica moral del catedràtic del “Basta Ya” que considera que el seu pensament es tan universal i tan benèfic que el pot implementar i imposar per la força i la violència. Amb la seva filosofia moral encara no han arribat que per la ciutadania, qualsevol “estat”, a nosaltres ens ha de garantir els drets de l’home, els drets de ciutadà, i els drets de la nostra nacionalitat. Si l’Estat no ho garanteix no mereix ésser un estat modern i encara és una entelèquia al servei d’una majoria absoluta com la que vàrem tenir del PP que només va anar en contra dels interessos nacionals dels catalans.Aquesta notícia ha rebut 2015 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de bitacola]   Següent >>